Speciale reizen Home Page Over onze reizen Over onze visie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Wij van Shakaria Reizen hanteren de standaard reisvoorwaarden, overeenkomstig de voorwaarden zoals in de reisbranche richtlijn 2015/2302/EU geformuleerd. Waar mogelijk wordt afgeweken is op deze pagina te lezen. 
Op de website staat voor iedere reis het programma van dag tot dag beschreven in pdf-formaat. Bovendien staat er informatie over allerlei praktische zaken als vervoer, accommodatie, klimaat en visa. Deze informatie is onderdeel van de reisovereenkomst, wij gaan er vanuit dat de reisinformatie vóór boeking is gelezen.


Betalingsvoorwaarden
Binnen 10 dagen na de boekingsbevestiging dient een aanbetaling van minimaal € 250,-- p.p. te zijn bijgeschreven. Uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum het restant van het totaal.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden indien vanwege medische redenen en familiale omstandigheden ( zie annuleringsvoorwaarden van Uw annuleringsverzekering ) niet aan de reis kan deelgenomen worden.
Tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling
Vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek 30% van het totaal
Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van het totaal
Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek 80% van het totaal
Vanaf 14 dagen voor vertrek 100% van het totaal
Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
Middels een goede annuleringsverzekering dekt u zich in tegen bovengenoemde annuleringskosten.

Uitvoering
We proberen alle reizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelijkerwijs van deze reizen mag hebben. Door de bestemmingen die wij aandoen hebben de reizen een avontuurlijk karakter. Dingen veranderen in de loop van het seizoen, visumregels worden aangescherpt, plotseling is er sprake van een uitgave, die niet voorzien is. Ook kennen we niet alle hotelkamers van de hotels die tijdens de reis gebruikt worden en weten we soms niet van te voren in welke minibus of andere vormen van vervoer gereden gaat worden. Daarom kan het soms noodzakelijk zijn de reissom te verhogen t.g.v.extra kosten voor vervoerskosten, brandstoftoeslagen, heffingen of koerswisselingen. In principe kan ieder die gezond is aan onze reizen deelnemen, maar onze reizen zijn niet geschikt voor mensen die echte gezondheidsrisico’s hebben. Daarnaast is een positieve en flexibele instelling van belang: we reizen door landen met heel andere culturen. Leefomstandigheden, normen en waarden kunnen sterk afwijken van wat we gewend zijn. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt anders zijn, dan je op grond van onze informatie mocht verwachten, laat dit dan duidelijk en tijdig, d.w.z. tijdens de reis weten aan de plaatselijke begeleiding.
Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse en Belgische rechtssysteem van toepassing

Ons bedrijf maakt gebruik van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Per factuur wordt hiervoor een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het fonds. Deze garantie houdt in dat u als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van ) uw reissom terug krijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet, of niet volledig kunnen uitvoeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen, of indien wij u hierdoor moeten repatriëren.


Flexibele annuleringsvoorwaarden

We reizen met individuen, partners of in clubverband.    
Mocht de reis uiteindelijk niet doorgaan en door u geannuleerd dan vindt volledige restitutie plaats van alle betaalde gelden minus reeds gemaakte kosten voor reservering trein en ferry.

De reizen, zoals vermeld in o.a. reizen op maat worden als reisbemiddeling gezien. Ook individuele reizen en ook als koppel vallen hieronder.

Reisdocumenten en andere verplichte documenten

De reiziger dient tijdig in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis. Bij de papieren van elke geboekte reis staat daarom een tijdpad vermeld. Daarin staat wanneer u wat dient aan te vragen en welke kopieën van documenten u aan ons dient door te sturen i.v.m. een goed verloop van de reis.
Voor alle reizen geldt; paspoort vereist, het moet na terugkomst in Nederland en Belgique nog zeker 6 maanden geldig zijn.

Voor deelnemers van de niet Nederlandse of Belgische nationaliteit moet extra aandacht worden betracht door betreffende reiziger om bij de betrokken instanties goed te informeren naar benodigde documenten en visa-eisen.

Visuminformatie en reisadvies wordt door de reisbemiddelaar verstrekt, maar dient altijd door de reiziger zelf bij de betreffende instanties te worden gecheckt.
Een goede reisverzekering en annuleringsverzekering zijn bij ShakariaReizen aanbevolen.

ShakariaReizen zal alles in het werk stellen om overmachtsituaties te vermijden, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van politieke onrust, oorlog en terrorisme, sluiting van landsgrenzen, weigering van visa, stakingen, weersomstandigheden, vertragingen van ferry’s en treinen en bussen. 

ShakariaReizen is ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruik van enige door de reisbemiddelaar beschikbaar gestelde accommodatie daarbij inbegrepen motorrijtuigen, hotels, zwembaden, sportmateriaal ect. 

Ook is ShakariaReizen niet aansprakelijk voor de vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuurrampen, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. Het meenemen van stoffen en/of goederen waarvan het bezit in strijd is met de wetten van de desbetreffende landen waar doorheen gereisd of bezocht worden, is streng verboden en geheel voor eigen risico. Indien de genoemde stoffen en/of goederen toch worden aangetroffen, wordt de bezitter ervan onmiddellijk uitgesloten van ( verdere) reisdeelname. Bovendien heeft de betrokkene geen enkel recht op restitutie van de reeds betaalde reissom. Bij aanhouding door de douane, politie of andere autoriteiten, aanvaardt ShakariaReizen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Alle gevolgen en kosten zijn voor rekening van de betrokken deelnemer. Voor alle gehuurde materialen via ShakariaReizen is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

De reiziger is  verplicht om schade, gebreken e.d. aan accommodaties, slaapkamers, bussen, fietsen direct te melden aan derden wiens diensten de reisbemiddelaar gebruik maakt. We raden ten zeerste aan om een reis/ongevallenverzekering af te sluiten.   

Indien u via het boekingsformulier laat blijken aan de reis deel te nemen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Er wordt via e-mail contact met u opgenomen over de wijze van aanbetaling en om u op de hoogte te brengen van wat van belang is. 

Onze organisatie voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
Hieronder kunt u de Europese wetgeving daarover raadplegen.

ey-gdpr-aug-2018.pdf
Speciale reizen Home Page Over onze reizen Over onze visie